günümüzü anlatan hadisler – dertli sözlük
günümüzde yaşanan durumlara, olaylara denk gelen hadislerdir mesela bunlardan biri :

öyle bir gün gelecek ki; kafirler, aç kurtların leşe saldırdıkları gibi size saldıracaklardır.

sahabe sorar: ''biz o gün sayıca az mı olacağız ya rasulallah?''

''hayır! aksine sayınız fazla olacak. ama selin önündeki çer çöp gibi olacaksınız. zira allah heybetinizi (korkunuzu) düşmanlarınızın kalbinden çekip alacak ve sizin kalbinize vehen yerleştirecek.''

sahabe yine sorar: ''vehen nedir ya resulullah?''

''dünyayı sevip, ölümü kerih görmektir.(ölüm korkusu).'' (hadis-i şerif-ebu davud)
hadisler insana dair olduktan sonra hep günü- anı anlatır.
insan hep insandır çünkü.
ve son peygamber kendinden sonra tüm insanlığa gönderilmiş olup, söz ve fiili sünnetleri de dünü ve bugünü kapsar.
rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem-:

i̇nsanlar üzerine öyle bir zaman gelecek ki,
o vakit müminin kalbi tuzun suda eridiği gibi eriyecek! buyurmuşlardı.

ashâb-ı kirâm:

-niçin eriyecek yâ rasûlallah? diye sordular.
bunun üzerine efendimiz -aleyhissalâtü vesselâm-:

-kötülükleri görüp de onları değiştirmeye güç yetiremediği için.? buyurdular.

(alli el-müttakî, iii, 686/8463)