ahmet haşim – dertli sözlük
eleştirmenleri şairlerin arka bahçelerindeki artıklarla beslenenler olarak nitelendirdiğini işittiğim şair.