ibn kayyım el-cevziyye – dertli sözlük
i̇bn teymiyye zamanında yaşamış ve genellikle dini alanda olmak üzere farklı türlerde ve çok sayıda eser yazmış i̇slam alimi.

türkçe'ye kazandırılan bazı eserleri :

latifeler kitabı
zekiler kitabı
ahmak ve dalgınlar kitabı
aşıklar kitabı
zadul mead
nefis terbiyesi
şeytanın ayartması
allah sevgisi
zikir ve zikrin faziletleri
kalbin i̇lacı
tefsir
i̇brahim'lerini yetiştiremeyen müslüman toplumlar, nemrud'ların sayısını çoğaltmaktan başka bir şey yapamazlar demiştir.
itikadında ya mücessimedir, yahut mücessime eseri göründüğünden imam olamaz*mücessime: cenab-ı hakkı cisimleştirme, maddevi hususiyetler addedme