ibnu l-vakt – dertli sözlük
sufiler için kullanılan vaktin oğlu anlamında kullanılan ifade. sufi geçmişten elem duymaz, gelecekten kaygılanmaz. yaşadığı anda ne varsa onu yaşar. fakat sufi ile hayvan birbiriyle karıştırılmamalıdır. hayvan da geçmişten müteessir ve gelecekten kaygılı değildir fakat sufi yaşadığı anın hakikatine ermiş olan kimsedir allah'ın lutfettiği ölçüde.