terk – dertli sözlük
kelime anlamı; bırakma, ayrılma, vazgeçmedir.
nakşibendî tarikatında bir esastır. muhammed bahauddin nakşibend hazretlerinin yolunda, rıza-yı ilahîye vasıl olabilmek için dört şeyi terk etmek elzemdir:
(b: - terk-i dünya)
dünyayı terktir. ölçüsü " dünya hayatına ait işlerden kazandığına sevinmeme, kaybettiğine de üzülmeme " dir. (*) alimler, dünyanın kesben değil, kalben terk edilmesi gerektiğini öğütlerler. mühim olan, kalbi dünya malına, dünyaya ait olan hiçbir şeye bağlamamaktır. hz. eyyub (as) gibi, cana ve mala ne gelse, " o vermişti, emanetini geri aldı. " derinliğiyle yaklaşmaktır.

(b: -terk-i ukbâ)
ukbâya ait emelleri yalnız rıza-yı ilahîye yöneltmektir. i̇badü'l cennet (cennetin kulları) ve ibad'un nâr (cehennemin kulları) olmamaktır. allah'a tam anlamıyla yönelemeyip cennet arzusuyla, veyahut cehennem korkusuyla kulluk etmemektir. dünyevî beklentiden de azad olabilmektir. i̇badetin gerçek sebebi allah'ın emri olmasıdır, buna uygun kulluk edebilmektir.

(b: -terk-i hestî)
i̇nsanın kendi nefsini terk etmesidir. nefsin arzularından bütün bütün vazgeçmek, nefis adına bir istekte bulunmamaktır.

(b: -terk-i terk)
terki terk etmektir. dünyadan, ukbâdan, nefisten geçip, geçtiğini unutmaktır. terk ettiklerine dair bir özlem duymamaktır. terki de terk edip, her şeyden sıyrılıp, her şeyin ötesinde o'nu bulmak, o'na ulaşmaktır.
sadık yalsızuçanlar'ın hikaye kitabı. şule yayınlarından çıkmış. hikaye şöyle:http://www.sadikyalsizucanlar.net/eskisite/turkce/guzeran/oykuler/terk.html