zemahşeri – dertli sözlük
11.yy i̇ranlı i̇slam mütefekkiri. felsefe, dilbilgisi, tefsir, kelam fıkıh alanlarında çalışmalar yapmıştır.--- iktibas ---
mahmud, harezm'de tıp, dil ve gramer sahasında önemli bir konuma sahip olan ebu muzar mahmud bin cerir el-zebbî'den ders aldı. dil ve edebiyat derslerinin yanında, aldığı eğitimin etkisiyle mutezile akidesine bağlandı. üstün zekâsı ve gösterdiği başarıdan dolayı hocasından maddi ve manevi destek gördü. bir ara buhara'ya da gidip orada da eğitim aldı. bu tarihlerde hüküm süren büyük selçuklu sultanı melikşah ve ünlü veziri nizamülmülk'ten de himâye ve destek gördü.

--- iktibas ---
allah ona ve onun gibilere rahmet etsin.araplara arapça öğretebilecek ilmi dirayete sahip alimdir.dildeki üstünlüğünü herkes bilir; "ebu kubeys dağına çıkarak eyyy araplar gelin, atalarınızın dilini benden öğrenin.." demesi de ilmi istidanın ne derece yüksek olduğunu gösterir.nahivde mufassalı tefsirde keşşafı bize bıraktı.özellikle keşşafı mutezile etkisini öğrencilere göstermek için bazı medreselerde okutulur.nesefi, beydavi, razi gibi enfes kitapların yanında keşşafı da kütüphaneye eklediğinizde tabiri uygunsa tadından yenmez..