cemaatleri eleştirmek – dertli sözlük
günümüz müslümanlarının üzüm merkezli yerine bağcıyı dövme merkezli düşünmelerinin bir sonucudur.

farklılıkları ile hepsi birdir. gidilen yollar farklı olsada amaç aynıdır. kol kırılır yen içinde kalır anlayışı yanlıştır. vs bir çok laf edilebilir. ve fakat benim dikkat çekmek istediğim nokta başkadır.

bizler düşmanla uğraşmayı bıraktığımız noktada -ki şeytandan nefse, zalimden azgın kafire kadar tamamı- birbirimizi yemeye başlamışız. ve en çok düşmanımızın işine gelmiş.

belki yıllarca enerjimizi çok daha faydalı şeylere hasredebilecek iken falancanın şuyu, filancanın buyu gibi şeyler etrafında birbirimizin ölü etini yemiş durmuşuz. ve asıl düşmanı unutttuğumuz için birbirimizi tekfir edecek kadar birbirimize düşman olmuşuz.

ama cemaatlerin ayıbı ve hatası var. iyi ya kardeşim sen de erdemli davran ve ayıp ifşa eden değil. ayıpları örten ol.
birbirlerine sövmedikleri kalan politikacılar bile, resmi bayramlarda bir araya gelip tokalaşırken(ister samimi olsunlar ister olmasınlar)... bizim saygıdeğer cemaatlerimizin liderleri(samimiyetleri tartışıl(a)maz, tartışılması teklif dahi edilemez) bırakın bir araya gelmeyi, toplu fikir beyan etmekten bile acizdirler... (*)
inançlarının bütünlüğünü bozarak parçalara bölünen ve her grubun yalnız
kendi sahip olduğu (ilkelerle) övündüğü kimselerden olma!(rum 32)

siz ey inananlar,) gerçek şu ki, bu sizin ümmetiniz tek bir ümmettir: çünkü
hepinizin rabbi benim; öyleyse (yalnızca) bana kulluk edin!
ama insanlar aralarındaki bu birliği paramparça ettiler; (hem de) sonunda
topluca bize dönecekler(ini unutarak).(enbiya 92-93)

inançlarının bütünlüğünü bozarak guruplara, fırkalara ayrılanlara gelince:
onlar için yapabileceğin bir şey yoktur. unutma, onların işi allaha
kalmıştır: ve zamanı geldiğinde allah onlara vaktiyle yaptıklarını
gösterecektir.(en'am 159)

bütün cemaatlerin benimsediği ayet dikkat!

ve belki içinizden iyi ve yararlı olana davet eden, doğru olanı emreden,
eğri ve yanlıştan alıkoyan bir topluluk çıkar: nihai kurtuluşa erişecek
kimseler, işte bunlar olacak.(ali imran 104)

ve hiç birinin üstüne alınmadığı!

hakikatin bütün kanıtları kendilerine geldikten sonra karşıt görüşlere
kapılıp parçalananlar gibi olmayın; işte bunlar için feci bir azap
vardır,(ali imran 105)

bütün bunlarla birlikte, (unutmayın ki) hakkı inkara şartlanmış olanlar
birbirleriyle müttefiktirler; siz de (birbirinizle) öyle olmadıkça yer
yüzünde fitne ve büyük bir karışıklık baş gösterecektir.(enfal 73)

ilahi kelamın bilgisini yayarak ve kendiniz(onu) derinlemesine inceleyerek
allah adamları olun!(al-i imran 79)
her bir topluluğun eleştirilecek yönleri olabilir ama türkiye'deki cemaatleri tenkide tabi tutarken bence türkiye'de yaşanılan islamiyetin devlet eliyle bitirilme sürecini de hesaba katmak gerekiyor. tıp eğitimi türkiye'de yasaklansa, halkın kendi çabalarıyla ne kadar doktor yetiştirebilir ki? eldeki doktarlar da ölmeye başladığında arkasından yetişmediğinden ve ihtiyaçta devam ettiği için onların yerini hastabakıcılar alacaktırbugün türkiye'de müslüman kalabilmiş kitlenin ve islami gelişmelerin üzerinde muhakkak bu cemaatlerin birinin doğrudan veya dolaylı olarak emeği vardır. eleştiri olacaksa olumsuzluğu teşhis edip, düzeltme yönünde bir gayret olabileceği zaman veya bu eleştiride bir fayda mülahaza edildiğinde olmalıdır. aksi halde gönül kırma hadiseleri yaşanabiliyor.