efradını cami ağyarını mani – dertli sözlük
bir şeyi tanımlar iken, tanımlanan o şeyin ferdlerini, unsurlarını toplayan ve içine alan, ağyarını yabacılarını ve o şeyden olmayanlarını dışarda bırakmaktır.
islamiyetin bazı makamlarında bu tavır vardır, mesela kur'an allah'ın izniyle hidayet bahşetme işini yaparken, allahı gaye edinene hidayet yağdırır, gayesi başka olanı da aynı ayetlerle dalalet çukuruna gömüyor.fesubhanallah, şu dalalet ile hidayet arasındaki niyet çizgisi ne incedir, ne keskindir.