fatiha – dertli sözlük
kuran'ın ilk sã»resi... "açan şey" anlamına gelmektedir... kuran'ın önsözü mahiyetindedir...
okunuşu 1- bismillahirrahmânirrahîm. 2- elhamdü lillâhi rabbil'alemin 3- errahmânir'rahim 4- mâliki yevmiddin 5- i̇yyâke na'budü ve iyyâke neste'în 6- i̇hdinessırâtel müstakîm 7- sırâtellezine en'amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn. amin.
anlamı 1- rahmân ve rahîm olan allah'ın ismiyle. 2- hamd o âlemlerin rabbi, 3- o rahmân ve rahim, 4- o, din gününün maliki allah'ın. 5- ancak sana ederiz kulluğu, ibadeti ve ancak senden dileriz yardımı, inayeti. 6- hidayet eyle bizi doğru yola, 7- o kendilerine nimet verdiğin mutlu kimselerin yoluna; o gazaba uğramışların ve o sapmışların yoluna değil.