şuur – dertli sözlük
kaliteyi belirleyen unsurdur.
şuur varsa o işte kalitede vardır, şuur yoksa niyet, gayret iyi olsa bile iş kalitesiz olur, faydası az olur.

muhterem bir büyüğüm dedi ki:
şuur iki boyutlu. birincisi algılama boyutu. ikincisi uygulama boyutu.
birinci boyut güzelce işliyor ama ikinci boyutta sıkıntı varsa onun adı gaflettir. bu gaflet derece derecedir.
birinci şartı "var olmak" sanırım, ikinci olarak "varlığından haberdar olmak" üç de "niye var olduğunu bilmek" olmalı.
arapça'da 'kıl' manasına gelen "şa'r" ile aynı köktendir.denmiş ki; şuur bir şey hakkında kılına kadar bilgi/bilinç sahibi olmaktır.türkçede "senin ciğerini bilirim" diye bir söz var ya hani. onun gibi.en ince detaya işaret eder.
günümüz psikoloji bilimi için bilinç'e tekabül eder. şuurlu olmak, hayata bilinçle bakmaktır. bu minvalde alkol alıp veya sınırlandırılmamış cinsel anlayışla hayata bakara bilinçaltını bilince taşımak şuursuzluktur. farklı olarak doğal veya kimyasal uyuşturucuları kullanarak bilinçdışını bilince taşıyarak hayata bilinçdışı zaviyesinden bakmak ayniyle şuursuzluktur. ve dahi alkol diyalektiğine sahip olan şuursuzların nizamına buyur etmek şuursuzluğun ta kendisidir.