sahabe – dertli sözlük
sahibe fiil kökünden türeyip arapça karşılığı arkadaşlık etmektir...
çoğulu eshã¢bdır...
suhbeten de;arkadaşlık , dostluk , ...ile beraber demektir ...
dilimizdeki sohbet buradan gelmiştir...
(bkz:sohnet)
peygamber efendinimiz (s.a.v) zamanında yaşamış ve onu görmüş olan müslümanlara verilen isim.