istiklal marşı – dertli sözlük
mehmet akif ersoy'un yazdığı milli marşımızdır. türkiye'nin istiklal mücadelesinin anlamını verir. türkiye topraklarını vatan kılan özelliği, bu toprakların kafir tasallutundan kurtarılma mücadelesini anlatır. bir edebiyat şah eseridir aynı zamanda. her mısraı taşıdığı derinlik itibariyle sayfalarca konuşulmaya müsaittir, konuşulmuştur.
türk milletinin varlık ve istikbal şartlarını temin eden yolun haritasıdır. anayasanın 3. maddesinde yer almasına rağmen, cumhuriyetten sonra istiklal marşı'nın vaz ettiği bilinç devleti yönetenlerce göz ardı edilmiştir. istiklal marşı'nın tersinde bir yola sürülmüştür türkiye.

mehmet akif'in safahat'ına almadığı şiiridir.
her geçen gün yeni bir yanlış okumaya maruz kalan marştır. mevcut batılı tarzdaki yorumu, şiirin anlamını karşılamamaktadır.

bu konuda ismet özel'in fark etmemizi sağladığı çok önemli keşif şudur; istiklal marşı tala'al bedru ilahisinin müziğine göre yazılmıştır. bu sesle okunmalıdır.

istiklal marşı derneği'nin 1. sene-i devriyesinde ismet özel bizzat bu melodiyle ve yüksek sesle marşı okumuştu. marşın anlamı ve gücü yerli yerine oturuyordu.

--spoiler--

(vurgula: "istiklã¢l marşı baştan sona 41 mısra boyunca bir şey söylüyor. bunu acaba kime söylüyor? bütün mesele bu. yani “sen şehit oğlusun incitme yazıktır atanı” dediğin zaman insan buradan kendisine hitap edildiğini anlamıyorsa, bu kimseye zaten istiklã¢l marşını izah etmemizin hiçbir faydası yoktur. o yüzden istiklã¢l marşının baştan anlaşılması lazım. değil mi? biz istiklã¢l marşını niye anlayamıyoruz? ã‡ünkü istiklã¢l marşının nasıl söyleneceğini bilmiyoruz. istiklã¢l marşının nasıl yazıldığını ben keşfettim. eğer istiklã¢l marşı kendi bestesi ile, yani yazıldığı beste ile söylenebilirse onu anlamamak mümkün değil. åžimdi bizim arapça sözlerini bildiğimiz, ilahi gibi okunan ve bize hicret sırasında rasulullah’ın medine’ye girerken medinelilerin ona hitaben söylediklerini rivayet ettikleri bir metin var, ‘taleal bedru’ diye başlayan. öğrendiğimize göre bu sözlerin hangi sözler olduğu bilinirmiş, fakat hangi melodi ile söylendiği yüzyıllardan beri bilinmiyormuş. hangi melodi ile söylendiğini bizim mekke’de koleradan ölen bestecimiz dede efendi rüyasında görmüş. ve o sözlerin üzerine bir müzik yazmış, sonraları bizler bunu ümmügülsüm’ün bir şarkısı sandık. ã‡ünkü biliyorsunuz bizim bayram tekbirimiz, salã¢vatımız da bütün arap ülkelerine gitmiştir. yani 17. yüzyılda ıtrinin bestelediği şey sanki oralarda doğmuş gibi algılanır, öyle bilinir. bu da tıpkı onun gibi ümmügülsüm’ün şarkısı sanırlar talealbedru’yu. hã¢lbuki bu dede efendi’nin rüyasında gördüğü bir şeydir. mehmet akif merhum istiklã¢l marşını istiklã¢l marşı olarak yazdığı için bunun makamla söylenen bir şey olacağını bildiği için, -zaten aruzla yazılmış bir şey- ben öyle tahmin ediyorum ki ya da benim içime öyle doğdu ki bu müziğin üstüne yazdı mehmet akif. ve böyle bir metin doğdu. dediğim gibi metin müziği ile doğdu. ama bunu kimse bilmiyor. böyle bir şeyi de belki gericilik damgası yememek için hiç kimse öne çıkaramadı. ama eğer istiklã¢l marşını o musiki ile söylerseniz bütün vurguların, bütün işaret edilen fikri esasların temayüz ettiğini görürsünüz. isterseniz deneyelim:...")

ismet özel, istiklal marşı derneği, 1. sene-i devriye konuşması.
--spoiler--
kabul edilmesiyle mecliste defalarca alkışlanan , halka ithaf olunmuş...
harfleri toplayım blanderdan geçirşen su yerine kan (vurgula: laiklik yerine şeriat -din- ) çıkması muhtemel olan (*),

her cuma giderken ,pazartesi geldiğiklerinde minik çocuklarımıza tekrarlatılıp durulması dışında
(vurgula: ehemmiyetini unuttuğumuz günlerin) seceresini tutmuş , ve kalpten kopma değil kalbin tamamının ortaya koyulduğu
(*) kazandığı ödülü almaktan haya eden şairimizin ,
bizim ,sadece bizim marşımızdır...(*)
ne güzel demiş mehmet akif.

''hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet;
hakkıdır, hakk'a tapan, milletimin istiklâl''

namaz kılanda okuyor, namaz kılmayan da. ancak i̇stiklal marşı tamamen şeriat kokuludur.
ismet özel yorumu: (http://www.dunyabizim.com/?atype=videogaleri&videoid=297)
diiiiiirobenim milletimdir ancaaakk şeklindeki garip besteden çok daha iyi.
"diiiiiirobenim milletimdir ancaaakk" diye sözleri çarpıtılan garaib besteden başka beste olduğunu duymamıştım doğrusu.
korkma sönmez bu şafaklarda yüzen alsancaksönmeden yurdumun üstündetüten en son ocak obe!nim milletiminyıldızıdır parlayacak o benimdiir o benim milletimindir ancak