peygamber – dertli sözlük
farsça (b: peygam)(haber, bildirim) ve (b: ber)(getiren) kelimelerinin birleşmesiyle: (b: peygamber).
ayrıca "pey", farsça'da güvence, dayanak anlamlarına gelmektedir. ancak türkçe ve farsça sözlüklerde peygamber kelimesinin açıklamasında pey ile ilgili bir yorum yapılmamış. yapılmışsa da ben göremedim.
araf suresinde şöyle tanımlanmıştır;bir peygamber,insanlara iyi olan şeyleri emredip,kötü olan şeyleri yasaklar.kendilerine,temiz ve hoş şeyleri helal;murdar ve kötü şeyleri de haram kılar.sırtlarındaki(hayatlarını zorlaştıran)ağır yükleri indirir.üzerlerindeki zorluk bağlarını ve maddi manevi bütün esaret zincirlerini kırıp atar.
rabb'imizin insanlara olan merhametinin göstergesi, seçilmiş insanlardır. o, bizi yaratmış ama kendi hâlimize bırakmamış, bize doğru yolu gösterecek elçiler göndermiştir.
her peygamberin hususi duası olup sadece peygamber efendimiz dışında hepsi dünyadayken dualarını yapmışlardır. peygamber efendimiz ise kıyamet gününe saklamıştır.