kadim dost – dertli sözlük
kadim eski demektir. çok nazik her ağıza yakışmayacak kadar şık, herkese söylenemeyecek kadar asil bir kelimedir. kadim dost; uzun zamandır halleşilen kimselere söylenir.
bu makamda sathî etimolojisi şöyledir;gd: ön, öncey: ye-i iltiyamm: ma': ilegadiym: önde (liyn ile seyyalen maa olan, yani ye yi iltiyam ile kaynaşmış şekilde hareket ederek içinde bulunan, önden akıp gelmekte olan)önde gelen, önce gelen, evvel akla gelen, taa eskiden, yani evvelden, yani önden, yani önceden gelen, yani rütbeten ilk anılan gibi manaları havi iken kadim...yanına dost ta geldimi, tamam işte.