küfür tek millettir – dertli sözlük
küfrün iyisi kötüsü olmadığı gibi kafirin de iyisi kötüsü olmaz görüşüdür. kuranda geçen bir ayetin meali de bu şekildedir. özellikle dinler arası diyalog düşüncesini güden arkadaşlara karşı anlatılması gereken önemli bir ayrıntıdır. bunun yanında elbetteki bir devletin diğer devletlerle stratejik işbirliği ticareti olur ancak kafire dua edilmez!
dinler arası diyalog düşüncesi tebliğ eksenlidir. bu da ahir zamanda her müslümanın üzerine düşün en asli görevi olmalıdır.
kafirden dost olmayacağı bilinir.
ayrıca tüm dünya insanlarının hidayet bulması için de dua edilmelidir.
efendimiz sadece müslüman alemine rahmet değil tüm dünyaya rahmettir.
ve tebliğ onun misyonundan bize düşen en büyük davadır.
"(b: sen onları derli-toplu sanırsın, halbuki kalpleri darmadağınıktır)"haşr suresi 14. ayet meali

--- alıntı ---
"küfür tek millettir" sözü alusi'nin "ruhu'l meani fi tefsiri'l kur'ani'l azim ve's sebi'l mesani c: 1, sh: 371, beyrut/1985)" kitabında yer alır.
--- alıntı ---(http://forum.memurlar.net/topic.aspx?id=585651)
bir zamanlar müslümanların sembol değerindeki sloganı idi. alusi'nin bildirdiğine göre hadis-i şeriftir. burada tabi karşımıza bir takım kelimeler çıkıyor. öncelikle onları tanımlamak gerekir. zira yaşanan karmaşa kavramların ne olduğu ile doğrudan ve giderek tek bağlantı.

millet: ibrahim milleti, gibi kur'an'i tabirlerden yola çıktığımızda millet demek bir davaya inanan insanlar demektir. bir dava din veya ideal veya ideoloji etrafında biriken topluluğa millet denilir. ki bunun az da olsa soy ile bağlantısı vardır. soyun bağlayıcılığı olsa da, idealin/ideolojinin/dinin bağlayıcılığı tartışılmaz derecede üsttedir.

küfür:hakikati perdeleme ve örtme işine verilen isim. bu söz bağlamında bu işle meşgul olan topluluklar. yani şirk ile dinlerini batıla boyamış olanlar.

küfrün tek millet oluşu tarih boyunca söz konusu eğer müslümanlar, yani tevhid inancını kabul eden insanlar olduğunda diğer tüm milletlerin yek vücut hale gelmesidir. normal şartlar altında yukarda mealini aldığımız haşr suresi'nin 14. ayetinde de belirtildiği üzere onlar tek parça gibi görünse de kalpleri darmadağındır. yani kendi hallerine kaldıklarında birbirlerine saldırmak ve yok etmek dışında bir işe girişmezler. ama müslüman varlığı ortaya çıktığında tehlikeye giren ilahlarını kurtarmak için bir arada imiş gibi görünürler. nitekim islam coğrafyasına bir bakınız. afganistan ve pakistan işgalinden, yüzyıldan fazla zamandır devam eden çeçenistan işgaline, filistindeki soykırımdan uygur müslümanlarının katledilmesine, libya v.b. arap ülkelerinde çıklan müslüman avına. ve son olarak batının kalbin diyeceğimiz noktada yer alan bosna katliamı.

tüm bu işgaller ve katliamlar esnasında çinliler, japonlar, hintliler, ingilizler, almanlar, ruslar, fransızlar, italyanlar, latin amerikalılar hep işgalcilerin ve katillerin safında yer almıştır. bir tanesi dahi sözlü kınama dışında fiili bir engelleme girişiminde bulunmamıştır. ama söz konusu kendilerinden olan bir topluluk olsa nükleer saldırı dahil her şeyi mubah sayan bir anlayışa bürünüvermişlerdir. kalpleri dağınıktır. zira ispanya kralı yahudileri katletmiştir. ve yine tek millettirler filistin katliamına ikisi ortaktır.
bunu yaşarken de görebiliyoruz. hangi müslüman ülkesi yok ki tepesine bir kafir dikilmiş olmasın. insanların çoğu şeytanla elbirliği etmişçesine müslümanlara düşmanlar. hep garip, mazlum olan müslümanlar. zulüm altında inlemeyen müslüman ülkesi bırakmadılar. o inançsızlar sürekli oyun, tuzak kurmakla meşguller. oyun ve tuzak kuranların en büyüğü allah'tır. bunu yakında görecekler.

onlar tuzak kurdular. allah da tuzak kurdu. allah, tuzak kuranların en hayırlısıdır. (ali imran-54)

bu böyledir. şüphesiz allah, kâfirlerin tuzağını bozar.(enfal-18)

gerçek şu ki, onlar hileli düzenler kurdular. oysa onların düzenleri, dağları yerlerinden oynatacak da olsa, allah katında onlara hazırlanmış düzen (kötü bir karşılık) vardır. (ibrahim suresi, 46. ayet)