yahudileşme – dertli sözlük
bakara suresinin nüzul sürecinde sonlarda inmesine rağmen mushaf'ta başlarda yer alarak, ümmetin dikkatini yahudileşen israiloğulları üzerinden yahudileşme tehlikesine çekme hadisesidir.
alıntıyahudiler kendi dinlerine, hiç kimseyi davet etmezler. bunu yapmazlar ama hıristiyan ve müslümanların içine öyle hurafeler sokmuşlardır ki, onları istedikleri gibi yönetmenin koşullarını sağlamışlardır.alıntıyazı için;http://hakyolkuran.com/menudetay.php?id=396
nefislerine ağır gelen hükümler karşısında nefsinin kusurunu kabul edip tevbe yolunu tutmak yerine isyan etmek, hükümleri bozacak derecede tevillere giderek dini tahrif etmek, kimi zaman da bu yolda saptırıcı belamlar, sâmirileri önder bilip, onlara tâbî olmaktır diye tarif edilebilir.
hicri ilk ikiyüz yılda bir takım kişilerin allah rasulune izafe ederek bir takım sözler uydurmaları da, yine bilhassa son yüzyılda yine bir takım kişilerin ilmi bir mesnedi olmaksızın dini hükümleri ve akaide taalluk eden meseleleri inkarı da buna dahil edilebilir.