laedri – dertli sözlük
bugüne kadar divan edebiyatında bir şair diye bellediğim, ancak bugün bilinmeyen demek olduğunu rezil olarak öğrendiğim arapça isim. divan şiirinde sahibi bilinmeyen beyitlerin altında sıkça görülür. ancak orada laedri şair değil, sahibinin bilinmediğine dalalettir, aman haa siz siz olun artizlikten sakının.
-"şeb-i yeldayı müneccimle muvakkit ne bilir
mubtela-yı gama sor kim geceler kaç saat.."

-hmm çok güzel kime aitmiş bu beyit.

-laedri yazmış hocam.

-haa yani bilinmiyor.

-yok yok laedri, divan şairi.

-??