kur an ı kerim i anlamak – dertli sözlük
kendine vahyediliyor gibi okumaktan geçer. elbette vahiy rasulullah'a inzal olmuştur, ve fakat sağlıklı bir okuma yapılabilmesi için bu gereklidir.

bir kur'an terimleri sözlüğü bulundurmak. bu sayede meallerde farklı anlamlarda kullanılan kelimelere neden o anlamların verildiği daha sağlıklı anlaşılır.

vahiy evrenseldir ve bu evrenselliğe göre değerlendirilir. bu bir gerçektir. diğer gerçek ise; vahyin inzal sebepleri vardır. bir tarihte bir topluma gönderilmiştir. ne indirildiği toplumun şartları, ne de evrensel olduğu gibi iki gerçeklik mutlaka akılda tutulmalıdır. sadece o dönemi baz almak gelenekselciliğin kör cahilliğine iter. dönem şartlarını bilmeden okuma ise köksüz ve sığ kalıp ruhsuz bir okuma olacaktır. ikisi birlikte anlama daha yakın olur.

vahyi anlamak demek o vahyi hayata aktarmak demektir. önde gelen sahabelerin ayet ezberleme de iyi olmadıkları bilinen bir gerçektir. hele bir sahabenin şu sözü kulaklara küpe olmalıdır:
"(vurgula: biz bir ayet nazil olduğunda onu hayatımıza aktarıp tamamen yaşamadıkça diğer bir ayeti ezberlemezdik)." sahabenin bu minvalde bir çok sözü vardır. ve burada hafızlık kurumu eleştirilmemektedir. o başka, bu başkadır.

rasulluh'ın hayatı açık kur'an'dır. yani en büyük tefsirdir. hayatı mutlaka okunmalıdır. ve bu ilk tarih kitaplarından olmalı mümkün ise. ibni esir, ibni sad gibi. veya günümüz alimlerinden muhammed hamidullah gibi.

anlaşılmayan konular kur'an'a hamledilmemeli bir bilene sorulmalıdır. çünkü vahyin bir kısmı müteşabihtir.

ve en önemli konuyu tekrar edelim: kur'an hayata uygulamak için inzal edilmiş bir kitaptır. bir ansiklopedi, bir bilim, bir tarih, bir coğrafya kitabı değildir. ve bu minvalde okunmalı ve değerlendirilmelidir. sadece bilgi alanları, yani bilipte hayatına uygulamayanları vahyin kendisi kitap yüklü merkepler olarak tanımlamaktadır.