onaylanma ihtiyacı – dertli sözlük
özgüven eksikliğinden kaynaklıdır diyip durur çok bilenler. ama fıtrat gereği var bu. hele ki çok haklıysan bir konuda, kendine yandaş bulmak, destek bulmak istersin ki, fikrini güçlendiresin..
değil mi arkadaşlar? (*)
maslow hiyerarşisine göre "sevgi ve ait olma" basamağından sonra gelen "saygınlık, statü" başamağına tekabül eder. hümanist hiyerarşinin unsurlarındandır. onaylanma zarureti duymaksızın kendini gerçekleştirebilmek ise, takva hiyerarşisine aittir.
genel olarak sözlüklerin temelinde yatan bir onaylanma ihtiyacı vardır.sözlükler insanların bu ihtiyacından faydalanır.artı oy almadığı halde kim entry girer durur ki kardeşim dertli sözlük yazarından başka.(*)