kayıt

haznevi tarikatı

  1. 1
    kuzey suriye ve suriye'nin orta kesimlerinde iç savaştan önce varlığını sürdüren nakşibendiyye'nin halidiyye koluna mensup bir tarikattır. tarikat bugün suriye'de bulunan kürt bölgesinde çok büyük ihya faaliyetleri yürütmekteydi. lakin 2004 yılında çıkan kürt-arap çatışmalarından sonra rejim tarafından sakıncalılar listesine alınmış ve tarikat büyüklerinden ve irşat vazifelerini yürüten muhammed maşuk el-haznevi'yi şehit edildikten sonra büyük bir sarsıntı geçirmişler. kuzey suriye'de pyd'nin de aktif olma dönemi haznevi tarikatında meydana gelen bu sarsıntı dönemine denk gelmektedir.