türk – dertli sözlük
toplumlar birbiriyle etkileşim haline geçmemişken "hun" ırkının boylarından birinin adıdır. kelime olarak "töreli" ve "güçlü-kuvvetli" manasına gelir. daha sonra meydana gelen göçler ve hak din islamiyetin kabulüyle gerçekleşen fetihler ile etnik (halk) geçerliliği kalmamış, 1000 yıllık süreç ile millet (halkların karışımı) halini almış bir kavram. birçok mücahit tarafından kabul görülse de söylenemeyen fakat ismet özel'in pat! diye dile getirdiği "islamiyeti kabul etmiş ve kafir ile cihad eden"dir.
emir cümlelerini en çok kullanan ırk. öyle ki bilgisayarları bile emir cümleleri ile oluşmaktadır.
kopyala!!!
yapıştır!!!
kes!!!
düzelt!!!
kaydet!!!
sil!!! vs vs vs...
dünya tarihinden tarihini çıkardığınız zaman geriye pek birşeyin kalmadığı millete mensup insanların her birine verilen addır. günümüzde türk denilince ırkdan çok anadoluda yaşayan herkesin yada müslümanlığın anlaşıldığı ırkları üstü bir anlama da kavuşmuştur.
inanın nutkunu durduran güzelliklere sahiptir. yüreği,i̇mani,cesareti ve birçok şeyler bir araya gelince...türk olunur.. türk olmak şereftir!!