cemaatleşmeye hayır hayırda cemaatleşmeye evet – dertli sözlük
topluluk oluşturmak, bir araya gelmek anlamında kullanabileceğimiz cemaatleşmek kelimesi, hayatımızın içerisinde yerini bulduğunda ekonomik ve siyasi yaptırımlarıyla birlikte geliyor. cemaatleşmek bu anlamda bir mafya halini almak yerine hayırlı konularda adımlar atarak ekonomiyi siyaseti ikincil üçüncül alanlar olarak belirlediğinde hakiki yoluna girecektir.
ittihadı islam diye bir görüş varsa eğer ki var, müslüman cemaatlerin de birlikte hareket edebilmesini hedeflemelidir. aksi takdirde cemaatler "biz" merkezli hareket ettikleri sürece islam'ın güç birliği mümkün değildir.
cemaatler konusunda şu hususlara dikkat çekmelidir:

- cemaatlerin emir komuta zinciri şeklinde yapılanmasının islamda yeri olmayışı.
( zira hz. ömer'e adaletsiz olduğunda kılıcı ile onu doğrultacağını söyleyen müslümanın iradesinin cemaatlerde bulunmaması en güzel örnektir.)

-cemaatlerin bir araya gelip iş yapmayı bırakın, diğer din kardeşi hakkındaki hasetliği ve gıybetinin hat safhada olması.

- gerçek yolun islam olduğundan ziyade kendi yolları olduğu bilinciyle hareket ederek, diğer müslüman kardeşlerini dinsiz ilan etmekte pek tereddüte düşmemeleri.

-siyasete ilişkin sorgulamaksızın kendi liderlerinin dediklerini yapmaları ve liderlerinin ( bu kavramda oldukça yanlış) dediklerinin islam esaslarından daha üstün olması.

- ekonomik kaygıların daha yoğun olması, kendi içlerinde burjuva tarzına bürünmeleri.

- en ve en önemlisi liderleri tarafından cemaatin onların dediklerini yapmalarının, cemaatin düşünmesi, fikretmesi, istişare etmesi, özüne dönmesi, sorgulamasından daha önemli olması. bunun pekiştirilmesi.

- okumaktan, ilimden, irfandan, edebiyattan, sanattan, bilimden, felsefeden, tarihten, psikolojiden bihaber kalmanın esas olduğunu savunmaları. bir müslümanın, müslümanca bu alanlarla ilgilenmesi gerektiği, islamın esaslarına uygun olarak bunlarla da amel edebileceği düşüncesine sahip olmamaları. yoksa bizden olmayanların uygun gördüğü şekilde bu alanlara yönellinebileceği tehlikesinden bihaber olmaları ya da zaten bu şekilde olmasını istemeler.

kendi içlerinde düştükleri bidatlardan, yanlış uygulamalardan, hurafe ve malumatlardan bahsetmiyorum bile... rabbim bizleri kendi yolunda birleştirsin...