mustafa sai çelebi – dertli sözlük
günümüzde yaşamış olsa idi, metal guruplarına söz yazarı olabilecek, mimar sinan döneminde yaşamış ve mimar sinan ın yakın çevresinde bulunarak, mimar sinan hakkında günümüzde bilinen efsaneler dışındaki gerçek kayıtları tutan, şair, edip. tezkiretü’l bünyan ve tezkiretü’l ebniye nin müellifi.

yüzüklerin efendisi kitabından fırlamış gibi duran şu sözlerin yazarı; "hemen yapı ustaları ve taşçılar toplayıp uğurlu bir zamanda ve yüce bir saatte binanın temeli atıldı; yapı yavaş yavaş yükselip kubbeleri güzellik denizinin kabarcıkları gibi yüceldi; renkli kemerleri gökkuşağı gibi göğe ulaştı."

ayrıca buda; "halk-ı cihan, daire-i imkandan hariç dediklerin birisi "ayasofya kubbesi gibi bir kubbe devleti-i islamiyede bina olunmamıştır" deyu kefere-i fecere nin mimar geçinenleri "müslümanlara galebimiz vardır" dirler idi. zum-i fasidlerince " ol kadar kubbe durdurmak gayet müşkildir, nazire mümkün olsa iderler idi" didikleri bu hakirin kalbinde ukde olup kalmış idi. mezkur cami binasında himmet idüp biavnillah el melik el deyyan devleti sultan selim han da izhar ı kudret idüp bu kubbei alinin andan altı zira kaddin ve dört zira devrin ziyade eyledim"