kayıt

binaenaleyh

  1. 1
    bundan ötürü, bunun için, bundan dolayı, bunun üzerine, dolayısıyla anlamlarına gelir.