kayıt

seyrani

 1. 1
  şiirleri gayet sade, anlaşılır bir şairimiz. meşhur ''eski libas gibi'' türküsünün sözleri kendisine aittir. devrin mevcut hükümetine attığı taşlar da cesaretine delalet...

  Hak yoluna gidenlerin
  Asa olsam ellerine
  Er, pîr vasfın erenlerin
  Kurban olsam dillerine

  Torunuyuz bir dedenin
  Tohumuyuz bir bedenin
  Mûnkir ile cenk edenin
  Silah olsam ellerine

  Bir üstada olsam çırak
  Bir olurdu yakın ırak
  Kemiğimi yapsam tarak
  Yar saçının tellerine

  Vücudumu kavursalar
  Yönüm yare çevirseler
  Harman edip savursalar
  Muhabbetin yellerine

  Vakit kalmadı dermağın
  Kaldır Seyrani parmağın
  Deryaya akan ırmağın
  Katre olsam sellerine