kayıt

noldu bu gönlüm

 1. 1
  hacı bayram veli hazretlerine ait şiir.
  Türbenin giriş kısmında yazar.

  Noldu bu gönlüm noldu bu gönlüm
  Derd-ü gamla doldu bu gönlüm
  Yandı bu gönlüm yandı bu gönlüm
  Yanmada derman buldu bu gönlüm

  Yan ey gönül yan yan ey gönül yan
  Yanmadan oldu derdine derman
  Pervane gibi pervane gibi
  Şem'ine aşkın yandı bu gönlüm

  Gerçi ki yandı gerçeğe yandı
  Rengine aşkın cümle boyandı
  Kendi de buldu kendi de buldu
  Matlabını hoş buldu bu gönlüm

  Sevad-ı a'zam sevad-ı a'zam
  Belki oluptur arş-ı muazzam,
  Matlab-ı canan matlab-ı canan
  Olsa acep mi şimdi bu gönlüm

  El fakru fahri el fakru fahri
  Demedi mi ol alemler fahri
  Fahrini fakrin fahrini fakrin
  Mahv-u fenada buldu bu gönlüm

  Bayram'ı imdi Bayram'ı imdi
  Bayram edersin yar ile şimdi
  Hamd-ü senalar hamd-ü senalar
  Yar ile bayram kıldı bu gönlüm
  #481340 eddai | 2 ay önce