kayıt

murad-ı ilahi

  1. 1
    şeriatın en gaybi koludur. evet bütün şerait elif dese, murad-ı ilahi ayn derse o iş ayn olur..

    murad-ı ilahi, umum resme bakan cenab-ı hakkın, mazi, müstakbel, zaman-ı hazıra, ğayb...velhasıl küll e şey e malik olduğundan hepsini bir an-ı seyyalede tartıp karar vermesi demektir. bütün şeriatların hükmü, bu hüküm tecelli ettiğinde susar ve herşey ona tabi olur, o hiçbirşeye tabi olmaz. ism-i azamdan, her ismin azamından ve nass kültüründen ve naz makamından neşet eden bir şeriattır, bir sırdır.
    #481363 eren | 2 ay önce