kayıt

inne keydekunne azim

  1. 1
    yusuf suresinin 28. ayetinin hitamında bulunan ve "muhakkak ki siz kadınların keydi azimdir" mealinde olan ifade. bunu hadiseye münhasıran tefsir edenler olmuşsa da kur'anın tahkiye usulünde umumiyetin esas alındığına dikkat etmek ve ona göre tedbir almak gerekir kanaatindeyim.
    #482212 dert etme dua et | 4 hafta önce