kayıt

george wyman bury

  1. 1
    1874 - 1920 yılları arasında yaşamış ve yemen'in osmanlı'dan ayrılış sürecinde etkili olmuş ingiliz araştırmacı, doğa bilimci, dilci, casus.

    yemen'de abdullah mansur ismiyle bilirlermiş kendisini.
    #484371 halit | 2 hafta önce