kayıt

Osmanlı hanedanı

  1. 1
    Kamal Paşa tarafından sürgün edilmişlerdir. Tarih boyu güzide iradeleriyle islama hizmet eden hanedanı âli osman'ın ,torunlarının ekserisi yozlaşmışlar, dinlerini dahi kaybetmişler. Bir kısmı ise Abdulhamidi sani'nin torunlarından yıllar sonra alâ kaderil imkan topraklarına geri dönmüşler. Allah tekrardan onları ve tüm islam cemiyetlerinin fertlerini hüviyeti asliyesine çevirsin. Hanedana halifeye zeval vereninde azabını artırsın. *
    #484494 Yonuzzade | 1 ay önce