kayıt

patern

  1. 1
    desen, kalıp gibi anlamlarda bir kelime. türkçe sözlükte yok ama pattern'i türkçeleştirmişiz gibi örüntü anlamında sıkça kullanılıyor. psikolojide "davranış paternleri" olarak; davranışta sıkça karşılaşılan ve yerleşmiş, tekrar eden kalıp davranışlar manasında duymak mümkün mesela.
    #486505 meolinkh | 1 hafta önce