kayıt

ah u figan dilber

 1. 1
  sözleri pek sevdiğim ali haki edna üstada ait bir eser. tahir palalıdan başka yorumlayan yok herhalde.

  www.youtube.com/...


  Âh ü figân dilber senin elinden
  Hasretin bağrımı ezdi eziyor
  Öldür kurtulayım tatlı dilinden
  Firkâtin benzimi bozdu bozuyor

  Zülfün kemendiyle asıldım dâra
  Düşmüşüm dertlere bilmem ne çâre
  Gözün ister tenden cânım kopara
  Ellerin fermânım yazdı yazıyor

  Kaşların karası nutkumu bağlar
  Hasretin cânımı dağladı dağlar
  Kimisi gülüyor kimisi ağlar
  Kimisi yolundan azdı azıyor

  Sensiz durmaz ey yâr içerim yanar
  Her beni görenler dîvâne sanar
  Gece gündüz durmaz kadehler sunar
  Dilin sâkî şerbet süzdü süzüyor

  Uzakta ararken yakında buldum
  Hamdolsun gönlümün pasını sildim
  Usandım dünyâdan bâkaya geldim
  Gönlüm şu fenâdan bezdi beziyor

  Herkesin ayıbı gözüne perde
  Dilber beni saldın yine bir derde
  Kiminin gözü kör bilmiyor nerde
  Hâlbuki âşikâr gezdi geziyor

  Ey Figâni viran çekme teşvîşi
  Henüz işlemişim bir güzel işi
  Pervâz edip gitti gönlümün kuşu
  Muhâbbet bahrinde yüzdü yüzüyor