hukuk devleti – dertli sözlük
yasal idare, temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması, yargı bağımsızlığı, yürütme işleminin yargısal denetimi gibi şartlara sahip devlet biçimidir.
anayasamızın 2. maddesiyle güvence altına alındığı söylenen ilkedir.

ama birçok ilke gibi bu ilke de sadece lafta kalan ilkelerdendir. türkiye bir hukuk devleti değil, yapılan işlemlerin hukuka uydurulduğu bir devlettir.
bu neredeyse her devlet kademesinde de -mahkemeler dahil- aynı olan bir durumdur ne yazık ki.

hâsılı, yaşasın adalet sistemi!