sapir-whorf hipotezi – dertli sözlük
Dilbilimci edward sapir ve benjamin lee whorf tarafından geliştirilen dilin düşünce oluşumunu etkilediğini, dünya algımızı oluşturduğunu savunan hipotez. "İnsan sahip olduğu anadilin ölçüsüyle dünyayı anlar ve o dil ona belli ölçeklerde düşünce yapısı sunar. Başka dile sahip olan insanlarla ayrışırız." gibi genel bir ifadeye sahip.Hipotezin deney aşamasında renklere verilen tepkiler kullanılmış. (*)(bkz:arrival)