eylemsizlik – dertli sözlük
sıfır net kuvvet sıfır ivmelenmeye karşılık gelir.
hareket etmeyen bir cisim, üzerine bir net kuvvet etki edinceye dek hareket etmeyecektir.
hareketli bir cisim, üzerine net bir kuvvet etki etmedikçe hızını değiştirmeyecektir (ivmelenmeyecektir).

birinci durumu anlamak kolay iken ikinci durumu anlamak zordur çünkü insan oğlu hep sürtünmenin olduğu ortamlarda akıl yürütmüştür. bir topa vursunuz top gider gider yavaşlar bu durumu anlamak için göksel cisimleri incelemek lazım newton'da zaten principia kitabında hep göksel cisimlerin deviniminden bahseder. orda sürtünme yoktur ve gezegenler aynı hareketi yapmaya devam eder kütle çekim haricinde bu ise sadece eliptik hareketlere neden olur. einstein kütle çekimi hızlanma olarak kabul etmiştir ki o ayrı bir konu.

ms. 11. yüzyılda islam bilginleri ibn-i heysem ve ibn-i sina tarafından da açıklanmıştır. müslümanlar gene iyisiniz