newton’un hareket yasaları – dertli sözlük
newton'un hareket yasaları, bir nesnenin hareketi ile ona etki eden kuvvetler arasındaki ilişkiyi tanımlayan üç klasik mekanik yasasıdır.
1. yasa
bir cisim, üzerine bir kuvvet etki etmedikçe, düz bir çizgide hareketsiz veya sabit bir hızla hareket halinde kalır.
(bkz:eylemsizlik)
yani ne diyo bir uçak uçsun ve hiç bir kuvvet etki etmesin o uçak hep aynı hızda uçacaktır. dünyamızın hareketi de böyledir. sadece güneşin çekim kuvveti nedeniyle eliptik bir hareket yapar bunun dışında eylemi değişmez hep doner durur.
2. yasa
bir cisme bir kuvvet etki ettiğinde, momentumunun zamandaki değişim hızı, kuvvete eşittir.

bildiğimiz f=m.a kuvvet kütle ile hız değişiminin zaman değişimine oranının çarpımına eşit f= dv/dt de diyebiliriz.
(bkz:dinamik)
3. yasa
iki cisim birbirine kuvvet uygularsa, bu kuvvetler aynı büyüklükte fakat zıt yönlere sahiptir.
şurdan kocaman bir fil geliyor bir de karınca bunlar çarpışıyor karıncanın file etki ettiği kuvvet ve filin karıncaya etki ettiği kuvvet aynı. bu nasıl oluyor la karınca ezilip gider demeyin aynı işte.
(bkz:etki-tepki yasası)