komşu – dertli sözlük
benim rastlamadığım, eskilerin ev alma (komşu) al dediği, yerine, kişisine ve durumuna göre insanın sahip olduğu için ya ağladığı ya güldüğü insan topluluğu yahut tekliği.
'cebrail (as) bana öyle tavsiyelerde bulundu ki, komşuyu komşuya mirasçı kılacak zannettim.' (hadis-i şerif)
aynı muhitte ikamet ettiğiniz kişilerdir.
hani komşu komşunun külüne muhtaçtı, öyleyse neden herkes wireless şifresi kullanıyor?
bir yanda efendimiz'in (s.a.v.) iyi geçinmek hususundaki tavsiyeleri, diğer yanda müzik sesini tüm mahalleye halay çektirecek şekilde açan bir üst komşu... allah'ım sabır ver lütfen.
zaman zaman akrabadan öteye geçen, eğer gönlüne hitap eden biriyle karşılaşılırsa can ciğer olunabilecek durum.
allah'tan korkmayanı imtihandır, çektirir!..
ahlaklı, cömert, vefakar, fedakar olanı, özetle allah'tan korkanı dünyaya bedeldir..