keramet – dertli sözlük
en az bir tane kerametin yoksa ben insan değilim de ve imzanı at bu sözün altına.

delil:ve lekad kerremnâ benî âdeme... i̇srâ 70

hadi bu da müjdemiz olsun: her insanın sevilen ahlakı keramettir. nefsini yenmesinin açığa çıkmış şekli olduğu için keramettir.
i̇zharından şiddetle kaçınılması gereken vakadır ki keramet izhar edilse bile itibar edilmez istikamete bakılır.kul, istikâmetin tâlibi olmalı, keşf-u kerametin değil
(bkz:izhar) (bkz:vaka) (bkz:istikamet)
bayezid-i bistami'ye 'falan kimse suda yürüyor,havada uçuyor'dediklerinde hazret:balıklar,kurbağalar da suda yüzüyor,sinekler kuşlarda hava da uçuyor,görseniz ki bir adam seccadesini suya sermiş yüzüyor ve ya bağdaş kurmuş oturuyor,zinhar iltifat etmeyiniz.onun hal ve hareketindeki istikamete ve onların da sünnete uygunluğuna bakınız,buyurur.