evet – dertli sözlük
12 eylül 2010 günü milletini dert etmiş olanların kullanacağı kelime. evet diyenlerin türkiye genelinde 'e varacağı tahmin edilmektedir.
halk ağzında çok fazla kullanılmayan kelime. (anadolu ağızlarının çoğunda yoktur bile)
evet yerine daha çok ''he, beli' gibi kelimeler kullanılır.
hatta doğuda evet diye bir kelime neredeyse yoktur bile, onlar 'he' derler.