sayı çokluğuyla övünmek – dertli sözlük
allah'ın tek olduğunu, hz.ibrahim'in tek başına ümmet olduğunu unutan zihniyetin sığ düşüncesinin ürünüdür.
kur'anın muhtelif yerlerinde mübarek işlerde kurtulanların "pek az" olduğunu söyleyen ayetleri de unutuvermişlerdir.
ã‡ıkmaz bir taassuba gömülmeye mahkum, ötekileştirmeye meraklı insan güruhu tarafından savunulandır.
tekasür süresinin ilk ayetlerinde geçer sayı çokluğuyla övünmek bahsi.(çoklukla övünmek sizi kabirlere varıncaya kadar meşgul etti, diye başlar süre mealen)