allah tan korkmak – dertli sözlük
en gerçekçi, makul korkudur.
o'nu hakkıyla tanımayanlar "kahhar" "cebbar" gibi esmalarının tecellisinden korkarlar. bilmezler ki asıl olan korku o'nun sevgisini kaybetmekten duyulan korkudur.
bunu o'nu hakkıyla sevenler bilir. bir günaha meyletmesin gönülleri bir ömür gözyaşına gark olurlar...
affa nail olmak, rıza-yı ilahiye kavuşmak için bütün benlikleriyle yalvarır, yürekleri çatlarcasına hüzne rã¢m olurlar... onlardır "vedud"a aşık, "rahman"a hayran...