ebu eyyub el ensari – dertli sözlük
tam adıyla, "ebu eyyub halid b. zeyd el-ensari en-neccari" (r.a.).

mihmandar-ı nebi.

"-ey peygamber, rabbinden sana indirileni tebliğ et. eğer yapmazsan, allah'ın elçiliğini tebliğ ve ifa etmiş olmazsın. allah seni insanlardan koruyacaktır. şüphesiz ki allah, kafirler güruhunu muvaffak etmez."
(maide-67)
ayeti nazil olana dek efendimizi korumakla vazifeli 7 sahabiden biriydi..
“kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın.”(bakara,195)

ayet-i kerimesindeki "tehlike"yi allah yolunda cihadı terk etmek olarak tefsir etmiş ve ilerleyen yaşına rağmen, istanbul şehrini kuşatan islam ordularının safında yer almış, şehid olmuş mücahit sahabi.

yaşı ilerlediği, sağlığı bozulduğu halde işinden, koltuğundan vazgeç(e)meyen bazı müslüman siyasetçiler,(*)(*)(*) "köşene çekil", "gençlere fırsat ver" gibi eleştirilerle karşılaştıklarında o büyük sahabinin ismini andılar, ve onun yolundan gittiklerini iddia ettiler.

ancak hakikat onların iddiası gibi değil ve onların bu savunması o büyük sahabiye iftiradır. ã‡ünkü eyyub el ensari (r.a) islam ordusuna bir asker olarak katılmış, orduyu komuta etme, askeri yönlendirme gibi bir tutum sergilememiştir. amiyane tabirle ordu komutanı süfyan bin avf'ın(*)(*) işine karışmamıştır.
efendimiz(*) medine'ye hicret ettikten sonra yapılacak mescid ve hane-i saadetin inşası bitene kadar evinde misaafir oldukları sahabi.