70 – dertli sözlük
insanoğlu için çok kritik bir yaş. onca yılın işi ve gücü ile artık ihtiyarlamıştır. bu yaştan sonra kalkıştığı her delikanlılık kendisine rezalet olarak geri dönecektir.

açıklama: burda delikanlılık ile anlatılmak istenen artistlik gibi birşey..
(bkz:hubb i riyaset)
“yetmiş" kelimesi ilk olarak orhun yazıtlarında geçmektedir ve yine ilk olarak bu yazıtlarda geçen “yetti" yani yedi kelimesine eklenen “mış" ekiyle türetilmiştir.