numan bey gidecek – dertli sözlük
fatih erbakan'a ait olmayan söz.bu sebeple şu açıklamayı yapma ihitiyacı hissettirmiştir.

--spoiler--

"akşam gazetesi'nin 15 temmuz 2010 tarihli nüshasında yayınlanan röportajımda benim kendi ifadem olarak verilen bazı sözler bana ait değildir.

örneğin benim direkt olarak 'numan bey gidecek' şeklinde bir ifadem olmamıştır. buna karar verecek merci zaten ben değilim. böyle bir konuda ancak milli görüş lideri muhterem babam ve yüksek istişare kurulu karar verip kongrede delegelerimizin takdirine sunarlar.

ayrıca yine haberde verilen "istifa et yoksa deviririz" şeklindeki ifade de ağzımdan çıkmamıştır. diğer partilerde de olduğu gibi genel başkanları bizim partimizde de delegelerimiz getirir ve yine delegelerimiz götürürler.

benzer şekilde haberde kullanılan "babamdan beslendi" sözü de bana ait değildir. 'beslendi' kelimesi zaten böyle bir durumu izah etmekte kullanılması bakamından hoş bir kelime değildir. bu nedenle benim söylemem de söz konusu olamaz.

benim bu röportajdaki temel amacım şu anda kamuoyunda oluşan bölünme tereddütlerini gidermek ve milli görüş lideri muhterem erbakan ve yüksek istişare kurulu'nun saadet partisi'nin gelişmesi için yaptığı ikazlardan yararlanılmasını teşvik etmektir."

--spoiler--
fatih erbakan tarafından söylenip söylenmediği çok da önemli olmayan cümledir. zira fatih erbakan'ın söylemlerinin ve eylemlerinin türkçesi budur..

ayrıca bizzat senin mensub olduğun milli görüş camiasının bir gazetesi varken gidip dışarıdaki bir gazeteye hele hele akşam gazetesi gibi bir gazeteye demeç verirsen bunu da yazarlar, başka şeyler de yazarlar..