inkar – dertli sözlük
vesvesenin, kötü zannın kanaatleşmesidir. noksan görüş ve yanlış mantıkla hareket, vesvesede ısrardır.
bir şeyi kabul etmeme, tanımama anlamlarına gelir. biz de inkarla başladık allahtan başkasını inkar ile. ne dedik ilk önce -la- dedik, hayır dedik, hayır kabul etmiyorum, la ilahe illallah. allah'tan başkasını kabul etmedik, ilah tanımadık.
bazen kaçıştır.

friedrich nietzsche demiş ki; geliştirdiğimiz tanrı kavramı şimdiye kadar varoluşun en büyük reddiydi... tanrıyı reddediyoruz, tanrıyı inkar etmekle, mesuliyeti de reddetmiş oluyoruz. (*)
(*)
'cahilin en bariz özelliği herhangi bir malumat, haber ve bilgiyle karşılaştığında ilk önce inkar tarafını tutmasıdır. alim kişinin en bariz özelliği insanlığa zarar vermeyecek sünnetullaha aykırı olmayan malumatla karşılaşırsa ikrar cihetini tutmasıdır.'