kayıt

fıtrat

 1. 1
  yaratılıştaki, kirlenmemiş saf hal.
  #15108 sır | 10 yıl önce
   
 2. 2
  anne babanın evladında gördüğü kötü ve içinden çıkılamayan davranışların sorumluluğunu yükledikleri yaratılıştan gelen özellikler.ama bütün güzel huylar ya anneye ya babaya çekmiştir orası tartışmasız!
  #15749 formulacı | 10 yıl önce
   
 3. 3
  insanların hisleri, duyguları, davranışları, fikirleri ile istemeden de olsa kalpten ve candan ortaya koyduğu kan grubu gibi (vurgula: "bu benim!"i ) gösteren haller. yaratılış.
  #15790 devrimci derviş | 10 yıl önce
   
 4. 4
  bence hümanizm'in göremediği şey bu. hümanizm insanı tek bir tip olarak yüceltir. bence insanın şerefi tür olarak değil fıtratına uygun hareket ettiği mesafede şereftir.
  #435326 fikirbabası | 7 yıl önce
   
 5. 5
  yaratılıştan her insanın özüne yerleştirilen iyiye, doğruya ve hakikate olan eğilimdir. *
  #452195 entel yörük | 5 yıl önce
   
 6. 6
  Islam kabiliyeti üzere yaratılış.
  #455152 ESra ReNGiz | 5 yıl önce
   
 7. 7
  günümüzde bozulmaya yüz tutmuş insan yapısı. kadın ve erkeğin toplumdaki konumları ve birbirlerine göre durumları bu perspektiften incelenmeli.
   
 8. 8
  cenab-ı hakkın en meşhur ve en malum ve en keskin ve en zahir ve en mücbir ve kafir olsun mümin olsun herkesin talime, tebaiyete mecbur olduğu şeriatıdır.

  evet, bediülmübelliğin (allah ondan razı olsun) şu sözlerinin üstüne ne söylesek zayıf kalır:

  -- spoiler --
  Fıtrat yalan söylemez. Bir çekirdekteki meyelân-ı nümüvv der: 'Ben sümbülleneceğim, meyve vereceğim.' Doğru söyler. Yumurtada bir meyelân-ı hayat var. Der: 'Piliç olacağım.' Biiznillâh olur, doğru söyler. Bir avuç su, meyelân-ı incimad ile der: 'Fazla yer tutacağım.' Metin demir onu yalan çıkaramaz; sözünün doğruluğu demiri parçalar. Şu meyelânlar, iradeden gelen evâmir-i tekviniyenin tecellîleridir, cilveleridir.

  --alıntı bitti---


  #481361 eren | 2 ay önce