sosyal bilimler lisesi – dertli sözlük
sosyal bilimler alanında nitelikli insan yetiştirmek için açılmış okullardır.öğrenim süresi hazırlık + 4 yıldır.
sosyal bilimci yetiştirmek için açılmış başlangıçta sadece büyük şehirlerde yedi okul açılması hedeflenmiş sonradan değiştirilen yönetmeliklerle okulun kuruluş vizyonundan uzaklaşılmış sosyal bilimler liselerinin sayısı otuz ikiyi bulmuştur. özellikle son senelerde hocaların sınavla alımının kaldırılması biz öğrencileri olumsuz etkilemektedir. ayrıca bu okulların sadece hukuk fakültesine değil edebiyat ve tarih gibi bölümlere de yönlendirilmesi gerekirken, sözel sınıfları açılmıyor bile... tüm bu ve başka sıkıntılara rağmen okulumun sunduğu fırsatlar ve öğrencilerin başarıları göz ardı edilemez.
üzerime alınmıyorum ** ama hakkınız var... belki de okula başladığınız günden itibaren hocaların siz sosyal bilimcisiniz diye poh pohlamaları ve üniversitedeki danışman akademisyenlerimizin sürekli olarak hocalar burada sizi bekliyor demesi olabilir *
sosyal bilimler liseleri, eğitim-öğretim süresi hazırlık sınıfı hariç 4 yıl olan yatılı ve karma okullardır. bu okullarda öğrenci velilerinin istekleri doğrultusunda gündüzlü öğrenciler de öğrenim görebilirler. sosyal bilimler liselerinde öğrenciler; türkçe-matematik ve sosyal bilimler alanlarında öğrenim görebilmektedirler. bu okullarda bakanlıkça uygun görülen ders çizelgeleri ve öğretim programları uygulanır. eğitim-öğretim türkçe yapılır. uluslararası bakalorya programı (ib) uygulamasına da yer verilebilir. uluslararası bakalorya programını uygulayan okullarda matematik ve fen bilimleri dersleri yabancı dille okutulur. bu okullarda birinci yabancı dil olarak i̇ngilizce okutulmaktadır. bu okullar arasında öğrenci nakilleri; açık kontenjan bulunması, öğrencinin yerleştirmeye esas puanının, naklen gitmek istediği okulun kendi sınıf seviyesindeki öğrenciler için uygulanan yerleştirmeye esas taban puanından az olmaması ve puan üstünlüğü esaslarına göre yapılır. bu okullardan mezun olan öğrenciler, ygs-lys'yi kazanmaları halinde mezun oldukları alanları ile ilgili yükseköğretim programlarına devam edebilmektedir.fakat ne yazık ki ek puan gibi bir mesele yoktur