saygı – dertli sözlük
saymak, değer vermek, önemsemek gibi anlamları vardır.
hoşgörü, müsamaha gibi kelimelerle karıştırılmamalıdır.
yanlışa saygı gösterilmez..