mihir – dertli sözlük
islamiyette evlenirken erkek tarafından kadına verilen nikã¢h bedeli,kısacası kadının güvencesi ve sigortası anlamındadır.
mihr-i muaccel, mihr-i müeccel olmak üzere iki kısımdan olusmaktadır

mihr-i muaccel, nikã¢h öncesinde kız tarafına ödenmesi gereken para veya mal cinsinden şeyler;

mihr-i müeccel, erkeğin karısını boşaması halinde karısına o günün şartlarında kadının hayatını garanti edecek şekilde nikahta vermeyi taahhüt ettiği para veya zã®net eşyasıdır.