uyarıcı genellemesi – dertli sözlük
kaynaklarda tepki genellemesi için kullanılan "benzer uyaranlara aynı tepkiyi verme" ifadesi uyarıcı genellemesi tanımıyla eşleşebildiği için, tepki genellemesiyle ve tepki analojisiyle de karıştırılabilen nane.
kpss eğitim bilimleri çalışan öğretmen adaylarının öğrenme psikolojisi'nde davranışçı öğrenme kuramlarında geçen klasik koşullanma kavramıdır.
deneğin koşullu uyarıcıya karşı gösterdiği tepkiyi koşullu uyarıcı ile benzerlik gösteren diğer uyarıcılara da göstermesidir.